February 18, 2017

Concurrency Model dalam Clojure

Selepas beberapa minggu menulis fully asynchronous code dalam Java 8, terdetik hati untuk menulis asynchronous code dalam programming language kegemaran saya iaitu Clojure.

Setelah menggodek internet, saya mendapati Clojure ada beberapa model untuk membuat concurrency, antaranya:

  • future/promise
  • coroutine (menggunakan library core.async)
  • actor model (menggunakan library pulsar/quasar)
  • promesa (library untuk menggunakan CompletableFuture Java 8)
  • parallel workers (interop dengan Java)

Future/promise sememangnya sudah ada secara native dalam Clojure. Saya memang suka model yang ini terutamanya apabila Clojure menggunakan immutable data secara default jadi saya tidak perlu bimbang dengan race condition. Atoms, agents, dan refs boleh digunakan untuk menguruskan state, jadi saya tidak perlu menggunakan lock seperti Java 7.

Coroutine adalah model yang sama digunakan dalam programming language Go. Model ini menghantar proses melalui channel.

Actor model pula digunakan dalam programming language seperti Scala dan Erlang. Saya tidak tahu sangat tentang actor model.

Library promesa membolehkan programmer Clojure menulis code seperti Java 8, tetapi saya cuba elakkan kerana perlu menggunakan library luar.

Untuk parallel workers, nasihat saya cuba elakkan.

Setelah melihat beberapa pilihan ini, saya menyangkakan pilihan cuma bergantung kepada programmer sahaja, ikut mana yang diminati. Namun, saya ada terbaca di stackoverflow yang menyatakan untuk memilih concurrency model perlulah mengikut situasi. Cuma saya masih belum nampak lagi.

Tags: clojure concurrency